Google+ Followers

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Khoan dung

Tại sao người thích nói, phê phán về cái xấu, cái ác...mà không nói về những điều tốt đẹp, như lòng khoan dung chẳng hạn?
Đó là một câu hỏi...khó.
Lòng khoan dung bao hàm sự tha thứ, độ lượng. Nếu trong thực tế, chỉ cần tha thứ, độ lượng thì cuộc sống thật là yên lành, ấm áp!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét